ISO-sertifiointi – Jälleen vuosi sertifioituna mittauskonsulttina


Ostromap on hiljattain uudelleen auditoinut ISO-sertifioinnin, mutta mitä se tarkoittaa meille ja asiakkaillemme?

Mitä ISO-sertifiointi tarkoittaa?

Sertifikaattien ja prosessien jatkuva päivittäminen on meille erittäin tärkeää. Ostromapilla on vuodesta 2016 lähtien ollut ympäristö- ja laatusertifikaatit. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että SGS auditoi toimintamme kerran vuodessa varmistaakseen, että täytämme sertifioinnin vaatimukset. Olemme juuri äskettäin käyneet läpi ns. vuositarkastuksen. SGS:n myöntämä ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifiointi on tapa osoittaa sekä työntekijöillemme että asiakkaillemme että pyrimme järjestelmällisesti parantamaan prosesseja- ja palveluitamme.

Laatusertifiointi – ISO 9001:2015

Laatusertifiointi todentaa, että yrityksellä on käytössä laatujärjestelmä. Laatu mitataan esim. sisäisen työn, asiakas kommunikointi- ja viestinnän sekä palvelujemme laatua. 

”Tämä kattaa koko liiketoimintamme aina palvelujemme markkinoinnista projektisopimukseen sakka. Myös  mittaustyön prosessissa suunnittelusta, töiden suorittamiseen ja lopuksi asiakkaalle raportoimiseen”. kertoo Ostromapin myynti- ja kehityspäällikkö Henrik Aho.

”Noudatamme tätä laatujärjestelmää päivittäisessä työssämme.” kertoo Aho. ”Tämä tarkoittaa, että voimme taata, että meillä on ammattitaito ja laitteet, joita tarvitaan työmme turvalliseen ja laadukkaaseen suorittamiseen. Noudattamalla järjestelmällisesti ISO 9001 -standardia varmistamme hyvän ja tasaisen laadun toiminnassamme.

Henkilöstömme osalta laatujärjestelmä tarkoittaa sitä, että otamme huomioon kehitettävät asiat, tarjoamme työntekijöillemme koulutusta säännöllisin väliajoin ja varmistamme että meillä on kaikki alallamme vaadittavat luvat ja koulutukset.”

Ympäristösertifiointi – ISO 14001:2015

Tässä huomioidaan kuinka  liiketoiminta vaikuttaa ympäristöön. Ostromap pyrkii aina olemaan ympäristöystävällinen ja toiminnallaan kuormittamaan ympäristöä mahdollisimman vähän. Käytössä on  järjestelmä, jolla seurataan tekijöitä joilla on vaikutusta ympäristöön. Järjestelmän ansioista näitä tekijöitä voidaan paremmin tunnistaa, ehkäistä ja parantaa.

”Meidän liiketoiminnassamme esimerkiksi autoilulla on suurin ympäristövaikutus. Tästä huolimatta meidän on pystyttävä ajamaan projekteille ja takaisin, joten yksi konkreettinen toimenpide minkä voimme käytännössä toteuttaa kestävän kehityksen näkökulmasta, on pitää autokanta ajan tasalla ja suhteellisen uutena. Tällöin autot kuluttavat vähemmän polttoainetta ja aiheuttavat vähemmän päästöjä ympäristöön. Ympäristösertifioinnissa käsitellään myös esimerkiksi jätteiden lajittelua ja kemikaalien lajittelua.” sanoo Aho.

”Sertifioinnissa kartoitetaan kehittämistarpeet, minkä jälkeen voimme asettaa uusia tavoitteita kestävämmän ympäristön luomiseksi. Ympäristösertifioinnin avulla meillä on ympäristöajattelua koskeva järjestelmä, jota käytämme päätöksenteossa.” selittää Aho.

 

Mitä hyötyä Ostromapille on ISO-sertifioinnista?

  • Asiakkaat voivat pitää sitä suurena etuna että meillä on ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.
  • Sertifikaattien ansiosta meillä on koko toiminta hallussa, meillä on tyytyväinen ja motivoitunut henkilökunta sekä toimivat ja asianmukaiset mittauslaitteet.
  • Ostromapin esimiehen on turvallista lähettää työntekijöitä kentälle, kun toiminnan taustalla on toimiva järjestelmä. 
  • Asiakkaiden kannalta on myös hyvä, että he voivat hyvin organisoidun järjestelmän ansioista ostaa palveluitamme korkealaatuisina.

”Laatu- ja ympäristöjärjestelmät ovat johtaneet moniin konkreettisiin toimiin. Kun esimerkiksi ostamme autoa yritykselle, pidämme ympäristönäkökohdat mielessä. Auton on täytettävä päivittäisen toimintamme vaatimukset ja oltava samalla mahdollisimman ympäristöystävällinen. Henkilökunnalle laatujärjestelmä antaa mahdollisuuden identifioida alat, joilla voimme parantaa toimintaamme. Esimerkiksi tänä keväänä järjestimme koko henkilökunnalle koulutuspäivän Tampereella.” kertoo Aho.

ISO-sertifioinnin avulla arvostamme työmme ja toimintamme laatua. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme sekä laadun että ympäristön kannalta. Tämä on prosessi ja järjestelmä, jota koko liiketoiminta noudattaa.

 

SAGRA media, 2022