Meistä

Stefan Hagman, Ralf Tuorila ja JNT perustivat Ab Ostromap Oy kesäkuussa 2000. Pääasiallinen tehtävämme oli kartoittaa ja dokumentoida johtoja ja kaapeleita niitä omistaville tahoille Pietarsaaren alueella. Johtokarttaa ylläpidettiin yhteisessä Xcity-tietokannassa, joka tunnetaan tätä nykyä nimellä NIS. Yhteisen johtokartoituksen ideana oli, että kunkin tahon omistamat johdot olisivat kaikkien nähtävillä yhteisessä järjestelmässä ja että yksi mittausryhmä suorittaisi kaiken kartoituksen sekä dokumentoinnin maastossa. Tietokannan kasvaessa ja muuttuessa yhä kattavammaksi toimeksiantajamme halusi, että suoritamme heille myös kaapelinäytön maastossa. Rakennus- ja maarakennusalan mittaustarpeet mahdollistivat kasvun ja tarvitsimme lisähenkilökuntaa. Oy Snellman Ab ja UPM-Kymmene Pietarsaaressa tekivät 2000-luvun alussa suuria investointeja, mikä osaltaan vauhditti Ostromapin vakaata kasvua ja nousua mittausalan johtavaksi tekijäksi Suomessa. Vuonna 2004 investoimme MENSI GX 200 -merkkiseen 3D-laserskanneriin, joka mahdollisti teollisuusrakentamisen tehokkaat 3D-mittaukset ja -dokumentoinnin. Asiakkaitamme olivat muun muassa Kemiran ja Outokummun tehtaat Kokkolan suurteollisuusalueella sekä LKAB:n rikastamo Ruotsin Kiirunassa. Vuonna 2009 olimme ensimmäistä kertaa tekemisissä koneohjauksen ja SCANLASER/Leica Geosystemin kanssa. Sittemmin olemme saaneet olla tiiviisti mukana kehityksessä, ja voimme tätä nykyä tarjota maarakennusalan yrittäjälle mahdollisuuden teknologian hyödyntämiseen projektin koosta riippumatta. Teemme malleja, kehitämme tarkkuuden valvontaa sekä annamme käyttäjätukea kuljettajille. Hallitsemme kaikki Suomessa tunnetut koneohjausjärjestelmät, kuten SCANLASER/Leica Geosystems, TRIMBLE/Sitech, NOVATRON ja TOPCON. Nykyään kaiken rakentamisen on tapahduttava nopeasti ja esivalmistusta (prefab) käytetään paljon. Tämä edellyttää suunnittelijoiden ja rakentajien käyttämiltä mittatiedoilta suurta tarkkuutta. Asiakkaamme tarvitsevat meiltä yhä useamman tyyppisiä palveluita. Näitä ovat muun muassa erilaiset kontrollimittaukset, massalaskennat, levykuormituskokeet, kaapelinäytöt, koneohjauksen tukiasemien perustamiset ja niin edelleen. Ostromapilla käytetään päivittäin Infrakitin pilvipalvelu. Jos asiakkaalla on Infrakit käytössä tai haluaisi testata Infrakit pilvipalvelua voimme vastata tähän liittyviin kysymyksiin. Ostromapin strategiana on jatkaa kasvuaan. Vakiinnutamme toimintaamme ympäri Suomea, ja voimme näin vastata paremmin asiakkaidemme tarpeisiin. Käytämme saatavilla olevaa tekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja järkevästi, ja seuraamme kaikkea mittausalalla tapahtuvaa kehitystä.

Maanmittaus mittauspalvelut Ostromap

Nothing found.

KONEOHJAUS
MITTAUS
LASERKEILAUS | UAV

JOHTOKARTOITUS

LEVYKUORIMITUSKOE