Om oss

Ab Ostromap Oy grundades i juni år 2000 av Stefan Hagman, Ralf Tuorila och JNT. Vår huvudsakliga uppgift var att kartlägga och dokumentera ledningar och kablar åt lednings-och kabelägare i Jakobstadsnejden. Ledningskartan upprätthölls i en gemensam Xcity databas som numera går under namnet NIS. Poängen med en gemensam ledningskartläggning var att alla kan se allas ledningar i ett gemensamt system samt att kartläggningen och dokumenteringen i terrängen utförs av (1) en mätgrupp. Allt eftersom databasen växte och blev mera heltäckande ville våra uppdragsgivare att vi också skulle ge dem kabelvisning i terrängen. Behovet av mätningar inom bygg- och jordbyggnadsbranschen blev snabbt det som gav tillväxt och krävde nyanställningar. Oy Snellman Ab och UPM-Kymmene gjorde stora investeringar i Jakobstad under början av 2000 talet vilket var en av orsakerna till att Ostromap fick en stabil tillväxt och blev en ledande aktör inom mätbranschen i Finland. År 2004 investerade vi i en 3D laserskanner av märket MENSI GX 200 som gjorde det möjligt att effektivt börja mäta och dokumentera industrianläggningar i 3D. Våra kunder var bland annat Kemira och Outokumpu fabrikerna på storindustriområdet i Karleby samt LKAB:s anrikningsverk i Kiruna. 2009 kom vi första gången i kontakt med maskinstyrning och SCANLASER/ Leica Geosystem. Vi har haft förmånen att få vara med i utvecklingen och idag kan vi ge jordbyggsentreprenörer möjlighet att använda sig av tekniken optimalt oberoende om projektet är stort eller litet. Vi gör mallar, utarbetar rutiner för kontroll av noggrannhet samt ger användarstöd åt chaufförerna. Vi behärskar alla i Finland kända maskinstyrningssystem såsom SCANLASER/Leica GEO System, TRIMBLE/Sitech, NOVATRON och TOPCON. Idag skall allt byggande gå snabbt, mycket blir förtillverkat (Prefab). Det här kräver stor noggrannhet av den mätinformation som planerarna och byggarna behöver. Idag vill våra kunder ha allt flera tjänster av oss såsom olika kontrollmätningar, massaberäkningar, plattbelastningsprov, kabelvisningar, basstationsetableringar för maskinstyrning osv. Vi på Ostromap använder dagligen molntjänsten Infrakit. Om kunden har ett befintligt projekt i Infrakit eller vill testa på att använda Infrakits molntjänst så kan vi svara på frågor som uppstår. Ostromaps strategi är tillväxt, vi etablerar oss runtom i Finland, härigenom kan vi bättre svara på våra kunders behov. Vi använder rationellt den teknik som finns samt följer med all utveckling inom mätbranschen.

Ostromap - mittauspalvelut

Nothing found.

MASKINSTYRNING

MÄTNING

LASERSCANNING | UAV

LEDNINGSDOKUMENTATION

PLATTBELASTNINGSTEST