Ledning

Kristoffer Blomqvist

Verkställande direktör

kristoffer.blomqvist@ostromap.fi

050 374 6250

Simon Ahlvik

Ledningskartläggning

simon.ahlvik@ostromap.fi

044 721 8150

Henrik Aho

Försäljnings- och utvecklingschef

henrik.aho@ostromap.fi

050 490 2087

Annika Staffans

Ekonomichef

annika.staffans@ostromap.fi

044 493 7850