Ledningsdokumentation

När grävningsarbeten, schaktningsarbete, eller sprängningsarbeten skall utföras är det viktigt att vara varsam om var ledningar sträcker sig under marken. Om inte så kan det uppkomma stora tilläggskostnader och även stora skador på ledningsnäten, och i värsta fall även personskador. Vi på Ostromap har en flerårig erfarenhet inom ledningsdokumentation och kabelvisning och kan därför hjälpa er med att hitta telefon, el, fiberkablar och även fjärrvärmerör som sträcker sig i marken. Detta utförs med hjälp av kabelsökare.

Ostromap - mittauspalvelut | Inframittaus

Kabel eller ledningssökare är baserade på elektromagnetisk sökning. Principen med elektromagnetisk sökning är att man med hjälp av en sändare skapar ett magnetiskt växelfält runt en metallisk kabel eller ledning som ligger i marken. Vidare kan man med hjälp av mottagare bestämma dess läge från marken. Beställ därför en visning av oss så kommer vi och markerar ut i terrängen för att markarbeten skall vara säkra och att inga skador på ledningar uppstår.

Ledningskartläggning

För att upprätthålla en bra dokumentation (ledningsdokumentation) om var ledningar eller kablar går i marken är kartläggning med hjälp av GPS-teknik en bra lösning. För kartläggningen använder vi Trimble R8 eller Trimble R10. Vi utför kartläggningar av telefon, el, fiberledningar samt även kommunalteknik, som vatten och avlopp. Kartläggningen kan ske av befintliga ledningar, men även nya ledningar under dess olika byggnadsskeden när de ännu är synliga i marken. Beställaren får själv bestämma i vilket format han vill ha dokumentationen av kablarna eller ledningarna.

Stolpgranskning

Stolpgranskning utförs för att hålla en bra säkerhet både för elektriker som utför arbeten medtelefon eller elstolpar men även för den allmänna säkerheten. Vi på Ostromap erbjuder stolpgranskning. Vår personal som utför granskningen har gått en skild skolning inom just stolpgransking (lahotarkastuskurssi). Den huvudsakliga uppgiften vid stolpgranskning är att kontrollera ifall röta uppstått, endera på ytan men även på insidan, s.k. (sisälaho). Vid granskningen utförs först en grävning på ca. 40cm djup runt stolpen och sedan kontrolleras stolpens röta med hjälp av en pryl. Man kontrollerar även med hammare på stolpen för attkontrollera ifall ”innerröta” uppkommit. Omkretsen på stolpen kontrolleras också för att sedan kunna beräkna om stolpen bör bytas ut, ifall för mycket röta uppkommit. Vid granskningen kanäven andra saker kontrolleras som t.ex. isolatorer, transformatorer, varningsskyltar samt vajerskydd ifall kunden så önskar. Stolparna kartläggs även ifall de inte blivit kartlagda förut.Detta görs med hjälp av GPS-teknik för att senare dokumentera dem. Dokumentationen av granskningen sker enligt vad beställaren önskar och levereras i det format som önskas.

Om du har frågor eller behöver mera information, tveka inte att ta kontakt med våra experter!

Länsi-Suomi - Kristoffer Blomqvist | Mittauspäällikkö

Kristoffer Blomqvist

Verkställande direktör

kristoffer.blomqvist@ostromap.fi

050 374 6250

Fråga offert

Projekt

MASKINSTYRNING

MÄTNING

LASERSCANNING | UAV

LEDNINGSDOKUMENTATION

PLATTBELASTNINGSTEST