Västerängen bostadsområde i Vasa | Maskinstyrning

Ett stenkast från Vasas starkt växande köpcentrum Stenhaga finner man Västerängen, ett område som kommer att bestå av ca.150 bostadstomter, för både egnahemshus och radhus, när det står klart våren 2018. Det är Vasa stad som är beställare och Sundström Ab Oy som utför entreprenaden som består av ett två år långt kontrakt.

 

Vi på Ostromap har varit delaktiga i projektet från start och bistår Sundström med maskinstyrningsmodeller av olika slag. Till ett projekt av denna storlek behövs exempelvis terrängmodeller för vägbyggnadslager, linje- och punktmodeller till kommunalteknik. Till modeller hör också bakgrundsbilder, alltså kartor för hur området kommer att se ut, uppdelat i olika kategorier som el, belysning, situationsplan med mera med mera. Vi har till detta projekt uppgjort modellerna från 2D ritningar.

 

 

 

 

 

 

 

Under projektets gång bistår vi också grävmaskinschaufförer med support för maskinstyrningssystem och hjälper dem med användning, service och kalibrering av maskiner och skopor. Vi har med Sundström också utvecklat ett eget system för modeller och namngivningen av dem. Till vårt arbete med projektet hör också kontroll av maskinernas noggrannhet, som bör uppfylla kraven enligt InfraRyl. Maskinchaufförerna kontrollmäter en gång i veckan och vi har under hela projektets gång dokumenterat alla maskiners noggrannhet i InfraKit, så att Vasa stad har kunnat se att maskinerna uppfyller alla noggranhetskrav.

Förutom maskinstyrningsmodeller och support har vår mätavdelning också kartlagt färdigt byggd kommunalteknik och utfört kontrollmätningar av färdigt byggda vägar.