Västra Finland

Henrik Aho

Försäljning- och utvecklingschef

henrik.aho@ostromap.fi

050 490 2087

Länsi-Suomi - Kim Tuorila | Mittauskonsultti

Kim Tuorila

Avdelningschef - Västra Finland

kim.tuorila@ostromap.fi

044 322 6678

Länsi-Suomi - Anders Björklund - Mittauskonsultti | Laserkeilaus

Anders Björklund

Mätkonsult | Laserskanning

anders.bjorklund@ostromap.fi

050 363 9843

Jani Kariluoma

Mätkonsult | Kabelvisningar

jani.kariluoma@ostromap.fi

044 403 6253

Malin Blomqvist

Mätkonsult

malin.blomqvist@ostromap.fi

044 491 4125

Länsi-Suomi - Fredrik Herrgård | Mittauskonsultti

Fredrik Herrgård

Mätkonsult

fredrik.herrgard@ostromap.fi

044 536 7608

Martin Sjöskog

Mätkonsult

martin.sjoskog@ostromap.fi

044 712 2528

Mattias Sjöström

Maskinstyrning

mattias.sjostrom@ostromap.fi

044 757 5673

Rolf Frans

Kabelvisningar

rolf.frans@ostromap.fi

044 491 8889

Benjamin Nygård

Maskinstyrning

benjamin.nygard@ostromap.fi

044 739 1549

Länsi-Suomi - Ralf Tuorila | Johtokartoitus

Ralf Tuorila

Ledningskartläggning

ralf.tuorila@ostromap.fi

044 720 1408

Länsi-Suomi - Simon Ahlvik | Johtokartoitus

Simon Ahlvik

Ledningskartläggning

simon.ahlvik@ostromap.fi

044 721 8150

Länsi-Suomi - Jona Ahlvik | Mittauskonsultti, Johtokartoitus

Jona Ahlvik

Ledningskartläggning

jona.ahlvik@ostromap.fi

040 769 0275

Länsi-Suomi - Jennie Hästö | Mittauskonsultti, koneohjaus

Jennie Hästö

Maskinstyrning

jennie.hasto@ostromap.fi

044 290 7997

Länsi-Suomi - Thomas Bergman | Mittauskonsultti

Thomas Bergman

Mätkonsult

thomas.bergman@ostromap.fi

050 570 0631

Länsi-Suomi - Simon Hellström | Mittauskonsultti

Simon Hellström

Mätkonsult

simon.hellstrom@ostromap.fi

050 413 9840

Länsi-Suomi - Fredrik Fagerholm | Mittauskonsultti

Fredrik Fagerholm

Maskinstyrning

fredrik.fagerholm@ostromap.fi

044 726 6577

Länsi-Suomi - Sebastian Härtull | Mittauskonsultti

Sebastian Härtull

Mätkonsult

sebastian.hartull@ostromap.fi

044 751 8527

Länsi-Suomi - Patrik Forsman | Mittauskonsultti

Patrik Forsman

Mätkonsult

patrik.forsman@ostromap.fi

044 783 0100