Plattbelastningstest

BärighetstestVi på Ostromap har flera års erfarenhet och kunnande av bärighetstest, i dagsläget är vi experter när det kommer till plattbelastningsprov och LOADMAN. Vi utför proven enligt finska standarder för infrabyggande. Plattbelastningsprov och LOADMAN – prov är en metod för att testa bärigheten för en grund. När det kommer till bärighet vill man försäkra sig om att grunden t.ex. husgrunden eller grunden för en väg har en sådan bärighet att den håller och lämpar sig för konstruktionen som byggs ovanpå. Kort sagt vill man eliminera riskerna för sättningar, som oftast medför stora problem. I sådana fall där sättningar förekommit leder det ofta till ansvarsfrågor om vem som tar ansvaret för sättningarna. Genom att testa den färdiga grunden eller konstruktionslagren i byggnadsskedet är det lätt att försäkra sig om att grunden är rätt konstruerad och lämpar sig för ändamålet. Även om sättningar ändå skulle förekomma är det som entreprenör bra att kunna påvisa att testen utförts, speciellt när det kommer till frågan om vem som tar ansvaret. Några exempel på vad sättningar kan medföra: sprickor i husfasader, vägar sjunker och blir gropiga, rörledningar kan brista, vattenskador och läckage.    Plattbelastning: Vår utrustning för dessa prov består av en rund platta med en diameter på 300 mm, ovanpå plattan sätts en domkraft. Med hjälp av denna domkraft får man anlagt ett statiskt tryck mot marken/grunden, och genom att mäta sättningen för plattan under olika förhållanden får man räknat ut ett resultat för provtagningen. I praktiken betyder detta att man behöver ha en motvikt på plats för domkraften, som motvikt används oftast en grävmaskin men en stor vält eller hjullastare är också ett alternativ. Plattbelastningsproven utförs vanligtvis under grundsulor på hus – och hallbyggen men även på vägar under byggnadsskedet.

LOADMAN: När det kommer till LOADMAN – prov använder vi oss av en utrusning som är konstruerad och utvecklad av al-engineering Oy i Finland. LOADMAN – utrustningen har av en kula som sitter inuti själva instrumentet. Kulan på 10kg släpps ett antal gånger mot marken/grunden och genom att räkna sättningen under dessa släpp får man ett resultat för provtagningen. Till skillnad från plattbelastningsutrustningen behövs ingen motvikt för att utföra denna typ av provtagning. I praktiken betyder detta att entreprenören inte behöver ha någon motvikt på plats.  LOADMAN – proven utförs till viss del i samband med hus – och hallbyggen men även på vägar. En vanlig situation för LOADMAN – prov är när man bygger rör linjer såsom t.ex. avloppsrör. Med LOADMAN – prov kan man även testa schaktbottnar samt E-modulen för olika material.    Vid utförande av LOADMAN och plattbelastningsprov tas det reda på följande värden: E1, E2 och E2/E1. Dessa värden berättar om materialets egenskaper, dess täthet samt om förhållandet mellan materialets kvalitet och packningsgrad. Efter utförandet av proven rapporterar vi resultateten och redogör för respektive värden för varje punkt skilt, även koordinater eller en kartbild kan bifogas så man kan påvisa var exakt proven tagits. När det kommer till gränsvärden för E1, E2 och E2/E1 är de ofta angivna från planerarens eller beställarens vägnar. I situationer där dessa inte finns angivna kan man följa finska standardsamlingen för infrabyggande. Har du frågor om plattbelastningsprov eller LOADMAN, eller är du osäker på vilken metod lämpar sig för ditt projekt bäst? Oavsett projektets typ eller storlek, tveka inte att ta kontakt med våra experter!

Om du har frågor eller behöver mera information, tveka inte att ta kontakt med våra experter!

Henrik Aho

Försäljnings- och utvecklingschef

henrik.aho@ostromap.fi

050 490 2087

Kim Tuorila

Avdelningschef - Vasa

kim.tuorila@ostromap.fi

044 322 6678

Fråga offert

Projekt

MASKINSTYRNING

MÄTNING

LASERSCANNING | UAV

LEDNINGSDOKUMENTATION

PLATTBELASTNINGSTEST