Bärighetsprov – en grundläggande tjänst

Ostromap erbjuder mångsidiga tjänster inom lantmäteribranschen, men även utförandet av bärighetsprov. Henrik Aho, mätchef på Ostromap, berättar om tjänsten och hur vi på Ostromap samarbetar med våra kunder från början till slut.

Vad är bärighetsprov och varför behöver man dem?

Att utföra ett bärighetsprov innebär att man testar bärigheten för en grund. D.v.s. man kontrollerar ifall grunden som blivit förberedd uppfyller kraven för byggnaden eller konstruktionen som skall byggas därpå. Vi på Ostromap har flera års erfarenhet av provtryckning och för några år sedan utvidgade vi utbudet för bärighetsproven med en ny metod samt uppdaterade vår befintliga utrustning. Vi erbjuder i dagsläget två olika typer av bärighetsprov; plattbelastningsprov samt LOADMAN-prov.

Beställarna är ofta jordbyggare eller byggare, men även andra kontaktar oss som vill få en uppfattning av bärigheten för en grund, väggrund eller befintlig väg. Genom att anlita oss kan kunden säkerställa att grunden de förberett uppfyller de angivna kraven för bärigheten och att man tryggt kan uppföra konstruktionen eller byggnaden utan att behöva oroa sig för om grunden verkligen håller den last som den är avsedd för.

  • Vi kan erbjuda ett helhetspaket åt kunden där vi är med från början i ett tidigt skede av projektet med både mätning och provtryckning, säger Aho.

Bärighetprov utförs t.ex. vid bygge av hallar, höghus och övriga husbyggnader men också för konstruktion av vägar, järnväg och rörlinjer.

  • Vid stora massabyten är det ytterst viktigt att hålla koll på att bärigheten för den färdiga grunden bibehålls och kraven uppfylls. Med bärighetprov kan man säkerställa att massabytet har lyckats och att grunden uppfyller sina krav trots att man bytt ut och fyllt upp med nytt material, förklarar Aho.

Man kan också behöva kontrollera marken där en lyftkran kommer stå, för att säkerställa att marken kommer att hållas intakt när lyftkranen förflyttar tunga föremål. Ett annat exempel på när man kan behöva göra bärighetsprov är vid planering av områden för vindkraftverk. Man kan då med hjälp av bärighetsproven kontrollera ifall man kan transportera de tunga vindmöllorna på befintliga vägar eller om de behöver förstärkas.

Plattbelastningsprov och LOADMAN-prov – hur går det till?

Plattbelastningsprov används oftast vid grundsulor och ”antura-bottnar”. Vid plattbelastningsproven använder man sig av en utrustning som består av en rund platta, domkraft och sättningsmätare. Plattan och domkraften placeras under en motvikt – oftast under en grävmaskin eller en stor vält.

Med hjälp av domkraften som är kopplad till en pumpcylinder skapas ett statiskt tryck mot grunden. Trycket på flera ton gör att plattan pressas ner mot marken och sättningsmätaren mäter sättningen, d.v.s. hur djupt plattan sjunker ner i grunden under olika tryckförhållanden.

I resultatet av testen redogör vi för materialets E-modul, packningsgrad och förhållandevärde. Dessa värden rapporteras åt beställaren. Alla test som utförs kartläggs med vår mätutrustning så vi kan redogöra var testet blivit utfört.

LOADMAN-utrustningen i sin tur ser ut lite som ett meterlångt järnrör. Högst upp inuti röret finns en magnet som håller upp en 10 kg tung kula. Denna utrustning kräver ingen motvikt för att utföra bärighetstestet.

Genom att släppa kulan mot grunden upprepade gånger mäter man sättningen den 10 kg tunga kulan åstadkommer grunden. Genom att mäta sättningen beräknas motsvarande värden för bärigheten som vid plattbelastning. LOADMAN-prov används ofta vid konstruktion av vägar och rörlinjer så som avloppsrör. Denna utrustning lämpar sig speciellt bra på ställen var det är omöjligt att använda sig av en motvikt, detta kan vara mycket djupa gropar för fundament eller likande. Viken metod som ska användas anges oftast av beställaren.

  • Efter utförda prov rapporteras värden för bärigheten åt kunden. På samma sätt som för plattbelastningen redogörs det positionerna var proven utförts. Genom att kartlägga positionerna för testen får kunden snabbt en bra översiktsbild över var och hur heltäckande proven tagits, berättar Aho.

Ostromap är med er hela vägen

Vi på Ostromap kan erbjuda kunden ett helhetspaket där vi kan vara med från en tidig början, ända till slutet av ett projekt och utföra både mätningar och bärighetstest. Alla våra yrkeskunniga mätkonsulter utför både olika typer mätningar och bärighetsprov. Att samma person utför mätningar och bärighetsprov underlättar arbetet både för oss och för kunden. Detta ger oss en god förståelse för projektet och leder till ett effektivt och gott samarbete under hela processen.

Ifall ni önskar beställa bärighetstest eller vill få mer information om tjänsten, ta kontakt med Henrik på henrik.aho@ostromap.fi eller genom att ringa på tel.nr. 050 490 2087.

13.8.2021, SAGRA media