Maskinstyrning

Vi på Ostromap hjälper dig som entreprenör/chaufför att få användningen av ditt maskinstyrningssystem att löpa så smärtfritt som möjligt. Vi skapar 3D-modeller av planerade 2D ritningar och ser till att ni har alla ritningar som behövs i maskinen.

Läs mer
Ostromap - Mittauspalvelut | 3D-Koneohjaus ikooni
Ostromap - Mittauspalvelut | Mittauspalvelut ikooni

Mätning

Vi utför mättjänster noggrant och effektivt för uppdrag inom bygg, anläggning och projektering. Vi utför även mängdberäkningar utifrån kundens eget material eller våra egna inmätningar. Vi använder oss av den modernaste utrustningen inom mätteknik som finns att tillgå.

Läs mer

LASERSKANNING | UAV

Genom att inleda varje projekt med noggranna mätningar och skanningar säkerställer du att allt blir rätt från början och du sparar på så vis tid, pengar och onödigt arbete.

Läs mer
Ostromap - Mittauspalvelut | Laserkeilaus, UAV ikooni
Ostromap - Mittauspalvelut | Johtokartoitus ikooni

Ledningsdokumentation

När grävningsarbeten, schaktningsarbete, eller sprängningsarbeten skall utföras är det viktigt att vara varsam om var ledningar sträcker sig under marken. Om inte så kan det uppkomma stora tilläggskostnader och även stora skador på ledningsnäten, och i värsta fall även personskador.

Läs mer

Plattbelastningstest

Vi har flera års erfarenhet av plattbelastningstester. Statiskt plattbelastningstest är en pålitlig kvalitativ metod för att mäta bärigheten på obundna lager. Utifrån testet så kan beställare och entreprenörer få en kvalitetskontroll över att markberedningsarbetet har utförts enligt de krav som ställs på projektet.

Läs mer
Ostromap - Mittauspalvelut | Levykuormituskoe ikooni