Fakturering

Faktureringsadress

 

E-fakturaadress: 003728595173

Operatör: Maventa

Operator ID: 03721291126

 

E-postfakturor i pdf-format:

28595173@scan.netvisor.fi

 

Postningsadress för pappersfakturor:

Ostromap Oy

28595173 PL 100

80020 Kollektor Scan