Laserskanning

När det kommer till laserskanning och 3D-laserskanning så har vi lång erfarenhet av branschen och redan 2004 investerade vi, som en av de första i norden, i en 3D-laserskanner av märket MENSI GX 200. Investeringen av tekniken gjorde det möjligt att effektivt och snabbt få noggranna ”As built”-dokument i 3D för befintliga industrianläggningar.

 

Idag använder vi oss av Riegel VZ-400 för 3D-laserskanning. Utrustningen som är känd för sin höga precision är lämplig för skanning av industrianläggningar, byggnader, vägar, tunnlar och terräng för att bara nämna några användningsområden. För att få optimala resultat av skanningsprojekten använder vi också andra mätutrustningar såsom UAV-helikopter och GPS samt noggranna totalstationer.

 

Genom att inleda varje projekt med noggranna mätningar och 3D-laserskanningar säkerställer du att allt blir rätt från början och du sparar på så vis tid, pengar och onödigt arbete. En detaljerad och verklighetstrogen 3D-modell hjälper till exempel arkitekterna redan i planeringsstadiet att få exakt källdata. Våra skanningstjänster är flexibla och kundanpassade och vi erbjuder bland annat både support och gratis visningsprogram för våra kunder.

Våra 3D-modeller med punktmoln är exakta, snabba och prisvärda och vi kan ta oss an allt från mindre objekt till stora industrianläggningar. I designprogrammen med punktmoln kan vi göra uppdateringar, analysera enhets- och fabriksmodeller och mäta faktiska avvikelser. Våra tjänster tillåter dig att hoppa direkt från pappersarbetet och in i en värld av precis 3D. Vi har även möjlighet att kombinera UAV med laserskanningsmaterial och med vår långa erfarenhet och höga kompetens kan du känna dig säker på ett exakt resultat varje gång.

 

Våra modeller och data kan anpassas efter dina önskemål:

 • Vi gör 3D-punktmolnets data i det format som kunden önskar, t.ex. e57, las, pts, ptx, pod, rcp, dxf, dwg.
 • 3D-modellerna kan göras i t.ex. dwg, rvt, archicad, ifc, dgn, sat.
 • 3D-modelleringen görs enligt BIM-standarder samt enligt våra kunders önskemål om LOD (level of details).

Om du har frågor eller behöver mera information, tveka inte att ta kontakt med våra experter!

Länsi-Suomi - Anders Björklund - Mittauskonsultti | Laserkeilaus

Anders Björklund

Mätkonsult | Laserskanning

anders.bjorklund@ostromap.fi

050 363 9843

Fråga offert

UAV

UAV-fotografering, eller laserskanning, är en grundläggande del i utförandet av ett jordbyggnadsprojekt, som utan noggranna beräkningar vore mycket svårt och tidskrävande. UAV-kartläggning från luften förkortar arbetstiden och möjliggör skapande av DSM-punktmoln och georefererad ortomosaik. Ytmodellen som skapas utifrån punktmolnet används effektivt, till exempel som grund för planen eller för volymuträkningar. Ostromaps erfarna och ingenjörsutbildade personal har en gedigen erfarenhet av modelleringstjänster som genomförts med framgång.

Tillvägagångssätt

Förkortningen UAV (Unmanned Aerial Vehicle) syftar på en obemannad luftfarkost, även kallad drönare, som kan flyga utan en pilot ombord. Drönaren fjärrstyrs av en operatör från en markstation med hjälp av radiokommunikation som är i kontakt med den flygande drönaren. Flygningen är huvudsakligen automatiserad och markstationen styr drönaren genom att använda sig av satellitlokalisering.

Flygfotografering får lagligt utföras på högst 150 meters höjd, utan särskilda tillstånd, på flygfria områden. Det finns dock olika regleringar beroende på områden. Vi känner till lagstiftningen som berör UAV, och vi kan därför genomföra flygningar säkert och enligt lagen.

UAV kuvaus 3d laserkeilaus

Användningsområden

UAV-flygmätning möjliggör insamling av terrängdata snabbare och förmånligare än om mätningen utfördes på marknivå. Storleken på områden kan variera från några hektar till flera hundra hektar.

UAV-flygmätning har många användningsområden – tillämpningsområdena är nästintill oändliga. Om du har en speciell idé i åtanke kan vi helt säkert genomföra den tillsammans. De vanligaste fotograferingsobjekten är områden där man behöver genomföra volymberäkningar, exempelvis grusområden. Det är också smidigt att genomföra konditionsgranskning av diverse besvärliga objekt genom UAV-flygmätning fotogrammetri, utan att behöva riskera någons hälsa. Flygfotografering kan även utföras för att ta fram punktmolnsdata eller en karta för stadsplanen, som utgångspunkt för projektplanering, och mycket mer.

Exempel på fotograferingsobjekt:

 • Mängdberäkningar av högar på deponiområde
 • Konditionsgranskning av höga skorstenar på fabriksområden
 • Konditionsgranskning av byggnaders vattentak
 • Landskapsfotografering av specifika områden enligt kundens önskemål och behov
 • Uppföljning av arbetsskeenden på ytan vid en avstjälpningsplats
 • Flygfotografering av en enskild tomt eller kontinuerlig flygning
 • Fotografering av golfbanor genom enskilda bilder eller videofilmning.
 • Flygfotografering av orörd natur för detaljplanering enligt kundens önskemål

Vi utför även fotografering av byggnaders fasader och gör reklamvideor för att stärka ditt företags image. Under sommarsäsongen utför vi även fotografering av golfbanors fairway och flygfotografering av privata tomter. Berätta gärna för oss om dina önskemål och vad du förväntar dig av fotograferingen. Tillsammans kan vi hitta den bästa lösningen för just dig!

Utrustning

För flygningen använder vi oss av en tysktillverkad AscTec Falcon 8-drönarmodell, som utför sina uppgifter klanderfritt och säkert. Vår drönare är utrustad med Sony Alpha -7R kamera (36 Mpix), som garanterar högkvalitativa bilder till grund för såväl mätning som landskapsfotografering.

Ostromap - mittauspalvelut | UAV

Produkter och tjänster

Efter flygningen sammanställs och beräknas datan av specialprogram, via vilka vi kan ge kunden den data eller produkt som önskas. Av det flygfotograferade området skapas ett utförligt punktmoln vars punkttäthet kan fås till några centimeters täthet. Av det avbildade området kan vi även skapa en 3D-ytmodell, exempelvis som grund till en plan eller för volymberäkningar. Vi kan producera exakt georefererad ortomosaik av ett område som är bundet till kundens utvalda koordinatsystem. Detta kan även användas som grund till planen eller varför inte som uppföljning av ett specifikt område enligt önskat intervall. Vi kan också skapa digitala höjdmodeller (Digital Elevation Model) av flygfotograferade områden, som hjälper till att visualisera områdets interna höjdskillnader.

Exempel på våra produkter och tjänster:

 • Punktmolnsfil med hög densitet
 • 3D-ytmodeller och modeller av byggnader, anläggningar eller terräng
 • Digitala höjdmodeller med färgnyanser och höjdkurvor
 • Millimeterexakta georefererade ortomosaikbilder
 • Precisa snedbilder (landskaps- och konditionsgranskningsbilder)
 • Videomaterial av kundens utvalda objekt

Vi utför även konditionsgranskning av besvärliga och krävande anläggningar med hjälp av flygbilder. För svåråtkomliga områden kan vi med hjälp av drönaren fotografera högupplösta bilder. Utifrån dessa högkvalitativa bilder kan man smidigt studera anläggningens skick, utan att riskera någons säkerhet.

Ta gärna kontakt med oss, berätta om ditt projekt och be om en offert!

Vi på Ostromap hjälper dig mer än gärna med UAV-flygmätning.

Kim Tuorila

Avdelningschef - Vasa

kim.tuorila@ostromap.fi

044 322 6678

Fråga offert

Projekt

MASKINSTYRNING

MÄTNING

LASERSCANNING | UAV

LEDNINGSDOKUMENTATION

PLATTBELASTNINGSTEST