Jarmo Toikka Ky | UAV-flygmätning

Sommaren 2017 utförde vi UAV-flygmätning för Jarmo Toikka KB, som är specialiserad på jordbyggnadsarbeten. Kunden ville ta reda på volymen av grushögar i ett område på 30 hektar. På området fanns totalt omkring 100 grushögar. Kunden ville dessutom ha snedbilder (bild 3) samt mäta volymen av det utgrävda området av berget i den norra änden (bild 4).

Området vi arbetade i ligger i Kouvola, nära Utti Airport, så vi behövde flygtillstånd. Tillstånd fick vi ansöka om från Uttis flygledningskontor och i samband med detta meddelades andra verkande i området om vårt arbete. På detta sätt var luftrummet säkert att arbeta i både för oss och för andra.

Bild 1. Signalpunkter skapas på marken.

Vi började vår UAV-flygmätning med mätning och uppsättning av signalpunkter på marken (bild 1). Signalpunkterna är viktiga för att vi ska kunna leverera ett så exakt punktmoln som möjligt och så att vi kan leverera det som kunden önskar i koordinatsystemet i hög kvalitet. Vi skapade cirka 30 stycken signalpunkter för området.

Efter att ha satt ut signalpunkterna flög vi genom området enligt flygplanen och sedan kontrollerade vi bilderna som vi tagit under flygningen. Bilderna visade sig vara lyckade så vi kom överens med företagets ansvarsperson om ett datum för överlämning av materialet.

Volymen av grushögarna beräknades smidigt med hjälp av ett specialprogram och överlämnades till kunden i visuellt format, vilket gjorde det lättare att uppfatta och identifiera högarnas volym.

Bild 2. Beräkning av volymen av en enskild grushög.

Vi tog snedbilder av området efter kundens önskemål och bilderna blev lyckade. Denna typ av bilder kan även användas vid övervakning av områden som håller på att skapas.

Bild 3. Snedbild från den södra delen av grusområdet.

Av området skapades även en georefererad ortomosaik, som hjälper till att skapa en uppfattning av proportionen av grushögarna på marken. Vi flög särskilt noggrant över bergdjupet i områdets norra del, så att vi kunde beräkna de exakta dimensionerna av den utgrävda delens volym. (bild 4).

Bild 4. Analys av det utgrävda bergets volym.

Mätningstjänsten var lyckad. Kunden var nöjd med de tjänster och produkter vi levererat, och vi på Ostromap var mycket glada över att ha en nöjd kund. Detta projekt hade tagit minst en vecka om det genomförts med traditionell kartläggningsmetod. Man hade dessutom inte kunnat uppnå samma noggranna resultat som med den maskinstyrda UAV-flygmätningen, eftersom en del av grushögarna var stora och omöjliga att klättra upp på. Dessutom skulle det ha krävts mycket fysiskt arbete med den traditionella metoden. Detta projekt bevisar att UAV-anordningen har stor potential inte bara idag, utan även i framtiden.