Jarmo Toikka Ky | UAV-Ilmakuvaus

Suoritimme maanrakennusurakointiin erikoistuneen Jarmo Toikka Ky –yritykselle ilmakuvauspalvelun kesällä 2017. Asiakas halusi 30 hehtaarin maa-alueeltaan selvittää sorakasojen tilavuudet. Sorakasoja oli alueella noin hieman vajaa 100 kappaletta. Lisäksi asiakas halusi alueelta viistokuvia (kuva 3) ja alueen pohjoispäässä sijaitsevan kalliosyvänteen luohitun alueen tilavuuksia (kuva 4).

Alue sijaitsee Kouvolassa lähellä Utin lentokenttää, joten lentolupa alueelle oli tarpeellista kysyä Utin lennonjohdolta ja samalla tuli ilmoitus ilmatilassa toimijoille meidän työsuorituksesta. Näin ollen ilmatila oli turvattu sekä meidän kannalta, että muiden ilmatilassa mahdollisesti operoivien kannalta.

Aluksi suoritimme ilmakuvaukseen tarvittavien maahan asennettavien signaalipisteiden mittauksen (kuva 1). Signaalipisteet ovat tarpeen, jotta saadaan pistepilven tarkkuus ja muut tuotteet laadukkaasti toimitettua asiakkaalle ja halutussa koordinaatistossa. Signaalipisteitä luotiin alueelle noin 30 kappaletta.

Kuva 1. Signalointipisteen-luominen-maastoon

Signalointipisteen jälkeen lensimme alueen lentosuunnitelman mukaisesti lävitse, jonka jälkeen tarkistettiin lennosta tuotetut ilmakuvat. Kuvat todettiin onnistuneiksi, jonka jälkeen sovimme yrityksen vastuuhenkilön kanssa palautettavien aineistojen luovutuspäivämäärät.

Sorakasojen tilavuudet laskettiin erikoisohjelman avulla kätevästi ja luovutettiin asiakkaalle visuaalisia kuvamateriaaleja, jotta kasojen tilavuuden tulkinta olisi mahdollisimman yksinkertaista ja yksilöivää (kuva 2).

Kuva 2. Yksittäisen sorakasan tilavuuden laskenta.

Suoritimme asiakkaan pyynnön mukaiset viistokuvaukset alueelta ja kuvat olivat onnistuneita. Tämän tyyppisiä viistokuvia voidaan suorittaa myös alueen muodostumisen seurantaan.

Kuva 3. Viistokuva sora-alueen eteläpuolelta.

 

Alueelta muodostettiin myös georeferoitu ortomosaiikkikuva, joka palvelee alueen hahmottamista suhteessa alueella oleviin sorakasoihin. Alueen pohjoispuolella oleva kalliosyvänne lennettiin erityistarkasti, jotta kalliosyvänteen louhittu tilavuus saatiin laskettua todellisten mittojen mukaisesti (kuva 4).

Kuva-4. Luohitun-kalliosyvänteen-tilavuuden-määritys