Ostromap som arbetsgivare


Våra medarbetares välmående och trivsel på arbetet samt möjlighet till vidareskolning och utveckling är av stor betydelse för vår framtida framgång. De som är anställda hos Ostromap har bland annat dessa förmåner:

Ostromap - Mittauspalvelut | Työkaverit ikooni

De bästa arbetskamraterna

Ostromap - Mittauspalvelut | Etätyö ikooni

Möjlighet till distansarbete

Ostromap - Mittauspalvelut | Joustavatyöaika ikoon

Flexibel arbetstid

Ostromap - Mittauspalvelut | Sairausvakuutus ikooni

Egen sjukförsäkring

Ostromap - Mittauspalvelut | Liikunta ja kulttuuri ikooni

Motion & Kultursedlar

Ostromap - Mittauspalvelut | Kehitysmahdollisuuksia ikooni

Utvecklingsmöjligheter

Våra tjänster

MASKINSTYRNING

MÄTNING

LASERSCANNING | UAV

LEDNINGSDOKUMENTATION

PLATTBELASTNINGSTEST