Maskinstyrning

Vi på Ostromap hjälper dig som entreprenör/chaufför att få användningen av ditt maskinstyrningssystem att löpa så smärtfritt som möjligt. Vi skapar 3D-modeller av planerade 2D ritningar, anpassar färdiga modeller enligt grävsystem och ser till att ni har alla ritningar som behövs i maskinen.

Vi skapar lättförståeliga filsystem med bra struktur och filerna är lätta att uppdatera och anpassa enligt hur arbetet framskrider på byggarbetsplatsen. Vi använder oss av Leica Geosystems ConX, Trimbles Business Center och Infrakit för filhantering. Med maskinstyrningsmodeller från Ostromap får du högkvalitativa modeller som effektiverar och underlättar ditt arbete, så att du kan fokusera på ditt arbete som maskinist. När du väl har modellerna hjälper vi dig att komma igång med användningen av systemet, vi erbjuder både fjärr- och fältsupport enligt behov. Oss kan du alltid ringa med frågor gällande maskinstyrning och modeller, vi svarar gärna på alla typer av frågor om användning av 3D-system och löser snabbt problem som uppstår vid användning av maskinstyrning. Vår kunskap om maskinstyrning är bred - vi kan hjälpa med felsökning av maskinstyrningssystemet om problem med mjuk- eller hårdvara uppstår. Vi har yrkeskunnig personal som enkelt felsöker maskinen och åtgärdar problemet. En grävmaskin med 3D-system behöver med jämna mellanrum kontrolleras och kalibreras, då slitage på maskiner och skopor är stora. Maskinkontroll är då väsentligt för att kunna upprätthålla noggrannhetskraven som idag ställs på en maskin utrustad med grävsystem. Genom frekventa maskinkontroller utlovas mätresultat av hög kvalitet och maskinen är godkänd att arbeta på arbetsplatser med höga krav. Kvalitetskraven idag är höga och vanligen behövs någon typ av sammanställning av inmätningsdata göras efter varje färdigställt projekt. Vi kan bistå med sammanställning av resultatdata, så som massaberäkningar och kvalitetskontroll. Som komplement till maskinstyrningen erbjuder vi också på kundens begäran support och upprätthållning av Infrakit. Infrakit är en molntjänst vars syfte är att förenkla samarbetet mellan olika yrkesgrupper i projekt där man använder sig av informationsmodeller. Ostromap strävar efter att utvecklas och ligga i tiden med tekniken, därför använder vi Infrakit för att kunna följa med kvalitetsdata och inmätningsresultat direkt från arbetsfältet. Genom att datat överförs utan fördröjning till Infrakit har vi möjligheten att kontrollera att alla inmätningar gjorts korrekt och felaktigt mätdata och tidsödande korrigeringsjobb kan undvikas.

Med ett 3D – system effektiveras arbetet och du kan satsa resurser på det du tycker är roligt. Genom att dessutom anlita Ostromap för modeller och support är du i trygga händer.

Om du har frågor eller behöver mera information, tveka inte att ta kontakt med våra experter!

Fredrik Fagerholm

Avdelningschef - Maskinstyrning

fredrik.fagerholm@ostromap.fi

044 726 6577

Fråga offert

MASKINSTYRNING

MÄTNING

LASERSCANNING | UAV

LEDNINGSDOKUMENTATION

PLATTBELASTNINGSTEST