Maskinstyrning | Bioproduktfabrik i Kemi

Maskinstyrning är en tjänst och ett hjälpverktyg inom jordbyggnadsentreprenad som har blivit allt populärare de senaste åren. Jesper Wikman, avdelningschef på maskinstyrningsenheten för Ostromap, berättar om maskinstyrningen och hur maskinstyrningsmodeller kan användas i olika projekt.

Vad är maskinstyrning?

Maskinstyrning är ett system som använder sig av sensorer på t.ex. grävmaskinens skopa, sticka, bom eller kropp samt ett satellitsystem för att kunna visa en maskins position i förhållande till ett koordinatsystem. I de flesta fall styr du som förare själv maskinen och använder systemet som ett hjälpverktyg, till exempel för att kontrollera markhöjden i verkligheten jämfört med i teorin. Maskinstyrningssystemet består av sensorer, antenner samt en monitor som du har inuti hytten. För dina projekt behöver du också maskinstyrningsmodeller, vilket vi på Ostromap hjälper dig med.

”Till många projekt kräver beställaren att det ska finnas maskinstyrning i grävmaskinen. Det är enkelt och smidigt att använda sig av maskinstyrningsmodeller”, säger Wikman.

Några av maskinstyrningssystemen som används i Finland är Leica, Novatron, Trimble, Topcon och L5. Alla dessa system använder olika filformat. Då behövs modeller som passar de olika systemen. Vi på Ostromap ser till att du får de filer du behöver och guidar dig genom hela processen.

Maskinstyrningsmodeller för nytt fabriksområde i Kemi

Ostromap förser som bäst maskinstyrningsmodeller till ett stort projekt, Metsä Groups bioproduktsfabrik i Kemi. Detta är ett massivt projekt och den fossilfria fabriken är den största investeringen för Finlands skogsindustri någonsin, 1,6 miljarder euro. Till projektet behövs 3D-modeller för jordbyggnadsarbetet på fabriksområdet samt för järnvägen i anslutning till området.

Överblicksbild av bioproduktfabriken i Kemi (metsafibre.com).

Vi på Ostromap samarbetar med Sundström Ab Oy där vi fungerar som underentreprenörer. Vår uppgift i denna arbetskedja är att förse grävmaskinschaufförerna med maskinstyrningsmodeller för de olika typerna av grävarbeten.

Maskinstyrningsmodeller som behövs för detta projekt är bland annat modeller för schaktbotten, så att grävmaskinschauffören vet hur långt ner det ska grävas, samt modeller för massabyten. Ifall man vid en grundundersökning konstaterat att grundmaterialet är dåligt på något vis, t.ex. lerigt, kan man behöva göra ett massabyte. Planerarna gör upp ritningar för det område där ett massabyte ska ske och vi producerar 3D-modeller för området enligt de ritningarna. Vi gör även fyllnadsmodeller för olika lager av materialtyper samt linje- eller punktmodeller för vatten och avlopp. Vi gör med andra ord terrängmodeller, linjemodeller, punktmodeller och bakgrundsbilder (2D-ritningar) som kan användas i grävmaskinens maskinstyrningssystem.

Fördelar med maskinstyrning

Med maskinstyrning i grävmaskinen ökar noggrannheten på arbetsplatsen. Grävmaskinschauffören får med hjälp av maskinstyrningssystemet och 3D-modellerna veta exakta koordinater för grävandet.

En annan fördel kan vara att man inte behöver en inframontör på plats hela tiden. Man får göra grovarbetet och schakta ner till rätta djupet direkt med grävmaskinen, vilket gör jobbet effektivare. Det behöver heller inte vara en mätkonsult på plats för utsättning i terrängen lika frekvent när man har ett maskinstyrningssystem.

Med hjälp av maskinstyrningssystemet kan man mäta in bottnen i det grävda området för att direkt kunna kontrollera att bottnen är på rätt höjd. Det sker med hjälp av en sensor på grävskopan, som skickar information om skopans position till maskinstyrningssystemet. Denna information kan sedan användas till att räkna ut hur mycket material som gick åt till att fylla lagret.

”Då vi producerar maskinstyrningsmodeller åt er är vi med er i ett tidigt skede av projektet för att gå igenom ritningarna. Det finns då möjlighet att upptäcka eventuella brister i ritningarna och man hinner då korrigera dessa redan innan projektet drar igång.”

Ostromap erbjuder support

När du beställer maskinstyrningsmodeller av oss, får du förutom modellerna också hjälp med hur du kan använda dem. Vi finns tillgängliga alla vardagar för att handleda dig i användningen av maskinstyrningsprogrammet och maskinstyrningsmodellerna. Maskinstyrningssystemen har ofta en molntjänst och via den kan man dela skärm med chauffören. Det gör det lätt att förstå vad som kan vara fel.

”Det är roligt när man tillsammans med kunden i realtid kan lösa eventuella problem som kan uppstå på arbetsfältet”, säger Wikman.

”Våra maskinstyrningssmodeller används runtom i hela Finland och det finns även möjlighet att anlita oss i övriga länder i och med att allt går att sköta virtuellt.”

Vill du anlita oss? Kontakta oss genom att ringa Jesper på tel.nr. 044-7770515 eller genom att sända e-post till jesper.wikman@ostromap.fi för att få mer information om tjänsten eller för att göra en offertförfrågan på ett projekt.

SAGRA media