Kabelvisning & Ledningsdokumentation

Vi på Ostromap har lång erfarenhet inom kabelvisning och ledningsdokumentation och kan hjälpa er med att kartlägga telefon-, el-, och fiberkablar samt vatten- och fjärrvärmerör i marken. Simon Ahlvik berättar mer om tjänsterna.

Kabelvisning

För att undvika skador på ledningsnät i samband med grävarbeten, behöver man först klargöra var befintliga ledningar finns. När man gräver ner nya ledningar behöver dessa också dokumenteras för framtida bruk. ”Vi utför kabelvisningar och ledningsdokumentation runt om i landet. I Jakobstad är vi tre personer som utför dessa tjänster. Vi visar kablar samt gör ledningsdokumentationer mellan Vasa och Karleby samt ut till Evijärvi. Vi har även team i Närpes, Seinäjoki och Uleåborg som utför dessa tjänster”, berättar Ahlvik.

 

Kabelvisning utförs i början av ett projekt, innan en grävmaskin rullar in på området. Den här tjänsten behövs för att visa var befintliga ledningar finns så att de inte grävs sönder. Det kan bli dyrt och till och med farligt om man gräver sönder tele- eller elkablar. För att kunna markera var i marken kablarna finns, använder vi oss av en s.k. kabel- eller ledningssökare, som består av en sändare (klämma + sladd) samt en mottagare (skaft). Sändaren skapar ett elektromagnetiskt fält runt kablarna som sedan kan upptäckas av mottagaren. Man markerar sedan med sprayfärg var kablarna går.

Ledningsdokumentation

Ledningsdokumentation sker i slutet av ett projekt för att dokumentera var de nya ledningarna finns. Det här behövs för framtida bruk, så att man enkelt kan hitta ledningarna ifall man t.ex. upptäcker ett problem. Vi dokumenterar ledningar för vatten, fiber, avlopp, el och fjärrvärme. Här använder man sig utav en GPS-utrustning och en handdator.

Vem kan beställa tjänsterna?

Ostromap har avtal med olika telekom- och elbolag runt om i landet. För teamet i Jakobstad handlar det främst om att de lokala telekom- och elbolagen beställer tjänsterna. 

”Om en privatperson vill beställa kabelvisning inför ett grävarbete, bör de i huvudsak kontakta sitt lokala telekombolag eller elbolag som i sin tur kontaktar Ostromap. Beroende på kundernas behov kan vi ta hand om hela processen med allt från kartläggning till dokumentation. Vi har många års erfarenhet av ledningsdokumentation i programmen Trimble Nis och Trimble Lotus. 

Kan du nämna något projekt ni haft under det senaste året?

Ahlvik berättar: ”Ett större projekt vi har på gång just nu är med Elbolaget Elenia som gräver strömkablar i Evijärvi. Inom ledningsdokumentationen har vi även haft uppdrag av JNT i Jeppo, där vi kartlagt närmare 5 km på ett projekt. Vi har även kartlagt många kilometer åt JNT i Replot. JNT:s stamnät är bra utbyggt numera och oftast är det bara korta stumpar med fiberanslutning från väg till hus som ska kartläggas. Andra projekt vi haft är t.ex. ett bostadsområde och Risöhällvägen i Larsmo. Annat som är aktuellt just nu är att kartlägga luftkablar som ersätts med nergrävda jordkablar. Vi har även haft större projekt t.ex. i Jalasjärvi, där vi kartlagt en sträcka på ca 30 km, och mellan Oravais och Vörå när de grävt ner fiberkablar som vi kartlagt i efterhand.”

Hur är det att jobba med ledningsdokumentation?

”Arbetet funkar smidigt. Utrustningen är bekant och man vet vad som gäller. Utrustningen har utvecklats mycket under kort tid och bl.a. GPS-tekniken har blivit betydligt bättre, så det löper oftast på bra för oss ute på fältet. Tekniken går framåt hela tiden så det blir intressant att se hur vi kommer jobba med dessa tjänster framöver. Även om själva arbetsuppgifterna ser likadana ut, så är ingen dag den andra lik. Speciellt under högsäsong för byggande har vi mycket uppdrag. Uppdragen varierar och man får resa runt mycket, vilket jag trivs med.” säger Ahlvik.

 

2021, SAGRA media