Huvudkontoret i Jakobstad

Det var i Jakobstad allt började för Ostromap. Grundarna Stefan Hagman, Ralf Tuorila och JNT märkte att det fanns en möjlighet att starta ett företag som säljer mättjänster. Ab Ostromap Oy bildades år 2000. Företaget har sedan dess utökats med ytterligare fyra kontor, men huvudkontoret ligger fortsättningsvis i Jakobstad och det är också här som ledningen sitter. Jesper Wikman, mätchef på Ostromap, berättar om verksamheten.

Ostromaps resa

När Ostromap grundades var det endast ett litet företag, vars huvudsakliga uppgift var att kartlägga och dokumentera ledningar och kablar i Jakobstadsnejden. Det fanns ett stort behov av mätningar inom bygg- och jordbyggnadsbranschen och företaget växte i snabb takt. 

Lokala företag som Oy Snellman Ab och UPM-Kymmene Oyj gjorde stora investeringar i Jakobstad under början av 2000-talet och detta var en av orsakerna till att Ostromap fick en stabil tillväxt och blev en ledande aktör inom mätbranschen i Finland.

”Idag har vi flera kontor och kan erbjuda våra tjänster i hela landet. En annan orsak till att vi kunnat växa i snabb takt är att vi varit i framkant vad gäller den tekniska utvecklingen. Vi var snabba med att börja använda maskinstyrningsmodeller och ännu tidigare med skanning. Många mätföretag kanske såg det som att den nya teknologin tar jobb av lantmäteriingenjörer, medan vi såg möjligheterna. Vi erbjuder den senaste tekniken, vilket uppskattas av kunderna”, berättar Wikman.

Aktuellt i Jakobstad

Ostromap har ett brett utbud av tjänster inom mätbranschen; mätning, maskinstyrning, laserskanning, ledningsdokumentation och bärighetstest. 

”Vi kan utföra bl.a. byggnadsmätningar, infrabyggnadsmätningar och bärighetstest. Vi kan avväga fabriks- och egnahemstomter, göra uppföljningsmätningar för byggnader samt kartlägga kommunalteknik. Man kan anlita oss för mättjänster redan inför en planering, så att den som planerar ett projekt får ett så noggrant utgångsläge som möjligt”, säger Wikman.

”Några aktuella projekt vi haft i Jakobstadsregionen den senaste tiden är byggnadsmätningar för Oxhamns skola, Fresh Servant och Snellman. Ett av de större järnvägsprojekt vi varit delaktiga i och som sysselsatt personal från så gott som alla våra avdelningar är ett påbyggnadsprojekt mellan Björneborg och Mäntyluoto”. 

Wikman ny mätchef på Ostromap

Jesper Wikman har under slutet av förra året fått en ny roll som mätchef för Ostromap.

”Jag fungerar som mätchef för Ostromap, men även som avdelningschef för Jakobstad. När en kund behöver våra mättjänster i Jakobstadsregionen är det mig de kan kontakta. Som mätchef är min uppgift att organisera så att det finns personal till hands på de projekt vi har på gång, främst i Jakobstad, men även på större projekt vi kan ha runt om i landet. Jag ansvarar tillsammans med avdelningscheferna för att det ska fungera ekonomiskt på alla avdelningar” berättar Wikman. 

”Jobbet är en stor del av vardagen och mitt mål är att alla anställda ska tycka det är roligt att komma till jobbet. Jag behöver se till så att arbetsbördan för en enskild mätkonsult inte blir för stor. Kommunikationen oss kollegor emellan är väldigt viktig både för välmåendets och utvecklingens skull. 

Vi är ett stort gäng här i Jakobstad och det är en bra stämning på kontoret. Det är viktigt att få skoja och prata om annat än jobb emellan. Jag är ny i den här rollen, men vill jobba för att alla ska trivas på jobbet”, avslutar Wikman.

 

Vill du jobba med oss?

Är du intresserad av att jobba med oss kan du alltid skicka en öppen ansökan eller kolla ”lediga jobb”-avsnittet på vår hemsida.

 

SAGRA media, 2022