En intervju med Kim Tuorila, avdelningschef i Vasa

Kan du berätta lite om din bakgrund på Ostromap?

”Min bakgrund på Ostromap är ganska lång. Sedan jag var 15 år har jag sommarjobbat i princip varje sommar på Ostromap. De första åren jobbade jag i Jakobstad men när jag började studera lantmäteriteknik i Vasa 2010 har jag jobbat varje sommar här på Ostromaps kontor i Vasa. Jag blev heltidsanställd 2014 och har nu jobbat som avdelningschef här i ungefär tre år.”


Vad har du haft för arbetsuppgifter? 

”Jag började med kartläggning. Genom åren har jag också jobbat på byggen, infrastruktur, järnväg, UAV och skanning. I princip allt.”

Hur många anställda jobbar på din avdelning för tillfället?

“På Vasakontoret är vi tre anställda som i huvudsak jobbar med mätningar ute på fält och två anställda på maskinstyrningssidan. Nu i sommar har vi också tre sommarjobbare med oss.”


Kan du nämna några större projekt ni haft de senaste åren?

”Prisma Liselund var ett stort byggprojekt vi har haft med Peab Oy. Ombyggningen av omfartsvägen i Vassor var också ett stort projekt vi hade med Sundström Ab Oy Entreprenad. Vi var också involverade i renoveringen av Vaasa Sähkö Areena. Samarbetet med våra kunder fungerar mycket bra.” 

Vad vill du utveckla med dig själv som avdelningschef och hur vill du utveckla din avdelning?

“Avdelningsmässigt så vill vi fortsätta utöka vår verksamhet i Vasaregionen.”

Det goda samarbetet mellan Ostromaps olika kontor gör det möjligt att alla avdelningar kan hjälpa varandra när det behövs. Om ett projekt i Norra Finland kräver fler lantmätare kan någon som vanligtvis jobbar i t.ex. Vasa eller Jakobstad åka dit.

“Som chef vill jag göra mitt bästa för att alla ska trivas på arbetsplatsen. God stämning bland arbetstagarna är viktig att upprätthålla, vilket kan vara svårt med projekt som ligger längre bort men vi försöker variera vilka som reser så att det blir rättvist för alla. Jag är särskilt stolt över vår goda arbetsgemenskap här på Vasakontoret. Vi har bra folk och det är lätt för nya att komma in i gruppen.”


Har ni behov av fler arbetstagare?
”Som det för tillfället ser ut har vi bra med jobb och vi kommer säkert behöva anställa flera framöver.”

Om man vill samarbeta med er, hur går man bäst tillväga?
“Direkt kontakt till mig, endera per telefon eller e-post men gärna både och. Framför allt god och regelbunden kommunikation är viktig för att hållas uppdaterade under projektets gång. Det ger också bättre överblick och framförhållning.”

Vill du jobba med oss?
Är du intresserad av att jobba med oss kan du alltid skicka en öppen ansökan eller kolla ”lediga jobb”-avsnittet på vår hemsida.

 

SAGRA media, 2022