Kantavuusmittaukset - peruspalvelu

Ostromap tarjoaa monipuolisia palveluja maanmittausalalla, mutta myös kantavuusmittauksien suorittamisen. Henrik Aho, mittauspäällikkö Ostromapilla, kertoo lisää palvelusta ja miten me Ostromapilla tehdään yhteistyötä asiakkaidemme kanssa alusta loppuun. 

Mitä kantavuusmittaus on ja mihin sitä tarvitaan? 

Kantavuusmittauksen suorittaminen tarkoittaa, että mitataan perustuksen kantavuutta. Eli tarkistetaan, täyttääkö perustamistapa rakennukselle tai päälle tulevalle rakenteelle asetettavat vaatimukset. Meillä Ostromapilla on usean vuoden kokemus levykuormituskokeista, ja muutama vuosi sitten laajensimme kantavuusmittauksen valikoimaa uudella menetelmällä ja päivitimme olemassa olevat laitteemme. Tarjoamme tällä hetkellä kahta erityyppistä kantavuusmittauskoetta; levykuormituskoe ja LOADMAN-koe. 

Asiakkaat ovat usein maanrakentajia tai rakentajia, mutta muutkin ottavat meihin yhteyttä, jotka haluavat saada käsityksen perustuksen, uuden tien tai olemassa olevan tien kantavuudesta. Käyttämällä meitä asiakas voi varmistaa, että hänen valmistamansa perustus täyttää kantokyvylle määritellyt vaatimukset ja että voit rakentaa rakenteen tai rakennuksen turvallisesti tarvitsematta huolehtia siitä, pitääkö perustus todella kuorman, jolle se on tarkoitettu. 

  • Voimme tarjota asiakkaalle kokonaisen paketin, jossa olemme mukana projektin alusta alkaen mittauksella ja kantavuusmittauksella, Aho sanoo. 

Kantavuusmittauskokeita suoritetaan mm. hallien, kerrostalojen ja muiden rakennusten rakentamisen yhteydessä, mutta myös teiden/rautateiden rakenteiden ja putkistojen rakentamisen yhteydessä. 

  • Suurissa massanvaihtohankkeissa on erityisen tärkeää seurata valmiin perustuksen kantokykyä ja että vaatimukset täyttyvät. Kantavuusmittauksella voit varmistaa, että massanvaihto on onnistunut ja perustus täyttää vaatimuksia huolimatta siitä, että rakennetta on vaihdettu ja täytetty uudella materiaalilla, Aho kertoo. 

Saatat myös joutua tarkistamaan maan, jossa nosturi seisoo, varmistaaksesi, että maa pysyy tiiviinä, kun nosturi siirtää raskaita esineitä. Toinen esimerkki siitä, milloin kantavuusmittauskokeen suorittaminen voi olla tarpeen, on tuulivoimapuistoissa. Kantavuusmittauskokeen avulla voit tarkistaa, pystytkö kuljettamaan raskaita tuuliturbineja olemassa olevilla teillä vai pitääkö nykyisiä rakenteita vahvistaa.

Levykuormituskoe ja LOADMAN-koe – miten se toimii? 

Levykuormituskokeita tehdään yleensä anturoiden perustuksille. Levykuormituskokeissa käytetään laitetta, joka koostuu pyöreästä levystä, tunkista ja laskeutumismittarista. Levy ja tunkki asetetaan vastapainon alle – yleensä kaivinkoneen tai suuren telakoneen alle. 

Pumppusylinteriin liitetyn tunkin avulla syntyy staattinen paine maata vasten. Usean tonnin paine tarkoittaa, että levy painuu alas maahan ja laskeutumismittari mittaa laskeutumista, ts. kuinka syvälle levy uppoaa perustaan erilaisissa paineolosuhteissa. 

Testin tuloksena raportoidaan materiaalin E-moduuli, tiiveysaste ja suhdearvo. Nämä arvot ilmoitetaan asiakkaalle. Kaikki suoritetut testit kartoitetaan mittauslaitteillamme, jotta raportissa esiintyy missä koe on suoritettu. 

LOADMAN-laitteisto puolestaan ​​näyttää metrin pitkältä rautaputkelta. Putken sisällä on magneetti, joka kantaa 10 kg painavaa kuulaa. Tämä laite ei vaadi vastapainoa kantavuusmittauksen suorittamiseksi. 

Pudottamalla kuulaa toistuvasti maahan mitataan maata punnitsevan 10 kg: n pallon laskeuma. Mittaamalla laskeuma lasketaan vastaavat kantokyvyn arvot kuten levykuormituslaitteella. LOADMAN-kokeita suoritetaan yleensä teiden ja putkistojen, kuten viemäriputkien, rakentamisessa. Tämä laite soveltuu erityisen hyvin paikkoihin, joissa vastapainoa on mahdotonta käyttää, se voi olla hyvin syvä kaivos perustuksille tai vastaavalle. Käytettävä menetelmä on yleensä asiakkaan määrittelemä. 

  • Kokeen suorittamisen jälkeen kantokyvyn arvot ilmoitetaan asiakkaalle. Samalla tavalla kuin levykuormitusmenetelmällä, kartoitetaan sijainti, jossa koe suoritettiin. Kartoittamalla kokeiden sijainnit asiakas saa nopeasti hyvän kuvan siitä, missä ja kuinka kattavasti kokeita on otettu, Aho kertoo. 

Ostromap on kanssanne koko matkan 

Ostromapilla voimme tarjota asiakkaalle kokonaispaketin, jossa olemme mukana hankkeessa alusta loppuun sekä mittauksien että kantavuusmittauksien kanssa. Ammattimaiset konsulttimme suorittavat sekä erityyppisiä mittauksia että kantavuusmittauksia. Se, että sama henkilö suorittaa työmaalla kaikki mittaukset, helpottaa työtä sekä meille että asiakkaalle. Tämä antaa meille hyvän käsityksen projektista ja johtaa tehokkaaseen ja hyvään yhteistyöhön läpi koko projektin. 

Jos haluat tilata kantavuusmittauksia tai haluat lisätietoja palvelusta, ota yhteyttä Henrikiin henrik.aho@ostromap.fi tai soittamalla puh.nro. 050 490 2087. 

13.8.2021, SAGRA media