Scandic Hotell Vasa | Inframätning

I hörnet av Järnvägsgatan och Rostensgatan i Vasa har byggföretaget Wasacon under år 2017 uppfört en ny hotellbyggnad. Det 8 våningar höga triangelformade tornhuset med glasfasad tillför något nytt till Vasas stadsbild. Byggnaden ligger centralt i Vasa. Bara ett stenkast från torget, järnvägs- och busstationen. Beställare är Airaksinen Capital Oy, på våningarna 2-6 kommer Scandic hotell att få sammanlagt 55 nya hotellrum. De övriga våningarna kommer att inhysa privata lägenheter och affärsutrymmen. Utöver själva byggnaden så byggdes även en ny gångtunnel under Järnvägsgatan, detta för att sammanlänka den nya byggnaden med ett befintligt parkeringshus.

Vi var delaktiga i projektet från början till slut. De första mätningarna gjordes redan sommaren 2016. Då kartlades den befintliga omgivningen för att planerarna skulle ha tillförlitligt utgångsläge. Själva byggandet körde igång i januari 2017. Den trånga byggarbetsplatsen och de höga precisionskraven gjorde det till ett utmanande men ack så intressant projekt. Förutom att vi skötte själva mätningarna på plats och ställe, så uppgjorde vi modeller till maskinstyrning och utförde mängdberäkningar.