Maanmittausta ja inframittausta pian 20 vuotta - näin miettii perustaja Stefan Hagman nyt

“Perustimme yrityksen kesäkuussa 2000 yhdessä Ralf Tuorilan ja JNT:n kanssa. Yritys työllistää tänä päivänä 40 henkeä.

Täytyy sanoa, että ala on kehittynyt valtavasti ja kehittyy edelleen huimaa vauhtia. Onneksi meillä on innokkaita motivoituneita henkilöitä, jotka auttavat pysymään kehityksen kärjessä. Haluan osaltani antaa heille vapauden ja mahdollisuuden kehittyä työssään. Tämä näkyy siinä, että me investoimme mielellämme uuteen mittausteknologiaan ja henkilökunnalla on myös valtuuksia toimia ja tehdä ratkaisevia päätöksiä yhdessä asiakkaiden kanssa. Tämä tekee meistä joustavan ja tehokkaan yhteistyökumppanin, joka hyödyntää parasta maanmittausteknologiaa”, kertoo yrityksen perustaja Stefan Hagman.

“Maanmittaus oli hyvin erilaista 20 vuotta sitten. Kun aloitimme, pääasiallinen tehtävämme oli kartoittaa ja dokumentoida johtoja ja kaapeleita niitä omistaville tahoille Pietarsaaren alueella. Johtokarttaa ylläpidettiin yhteisessä Xcity-tietokannassa, joka tunnetaan tätä nykyä nimellä NIS.

Yhteisen johtokartoituksen ideana oli, että kunkin tahon omistamat johdot olisivat kaikkien nähtävillä yhteisessä järjestelmässä ja että yksi mittausryhmä suorittaa kaiken kartoituksen sekä dokumentoinnin maastossa. Tietokannan kasvaessa ja muuttuessa yhä kattavammaksi toimeksiantajamme halusi, että suoritamme heille myös kaapelinäytön maastossa. Rakennus- ja maanrakennusalan mittaustarpeet mahdollistivat kasvun ja sen myötä kasvoi myös henkilökunta”,kertoo Hagman

Snellman ja UPM vauhdittamassa kasvua

“Oy Snellman Ab ja UPM-Kymmene Pietarsaaressa tekivät 2000-luvun alussa suuria investointeja, mikä osaltaan vauhditti kasvuamme merkittäväksi maanmittausyritykseksi. Vuonna 2004 investoimme MENSI GX 200 -merkkiseen 3D-laserskanneriin, joka mahdollisti teollisuusrakentamisen tehokkaat 3D-mittaukset ja -dokumentoinnin. Asiakkaitamme olivat silloin muun muassa Kemiran ja Outokummun tehtaat Kokkolan suurteollisuusalueella sekä LKAB:n rikastamo Ruotsin Kiirunassa.

Vuonna 2009 olimme ensimmäistä kertaa tekemisissä koneohjauksen ja Scanlaser / Leica Geosystemsin kanssa. Sittemmin olemme saaneet olla tiiviisti mukana kehityksessä, voimme tätä nykyä tarjota maarakennusalan yrittäjälle mahdollisuuden teknologian hyödyntämiseen projektin koosta riippumatta. Henkilökunnan ansiosta olemme pysyneet mukana kehityksessä siitä olen kiitollinen, sanoo Hagman

Maanmittausta ja metsästystä
"Yksi ei muutu, sydän sykkii edelleen lujasti metsästyselle"
Hivenmetsästys on myös tiimityötä, kuva viime syksyn metsästyksestä taustalla hirvikoira Jarru

Palveluista – Maanmittaus on ydinosaamista meille teemme rakennus- ja infra mittauksia oikeastaan projektin koosta riippumatta. 

Koneohjaus on yksi monista palveluistamme. Hallitsemme kaikki Suomessa tunnetut koneohjausjärjestelmät, kuten SCANLASER/Leica Geosystems, TRIMBLE/Sitech, NOVATRON ja TOPCON. Nykyään kaiken rakentamisen on tapahduttava nopeasti ja esivalmistusta (prefab) käytetään paljon. Tämä edellyttää suunnittelijoiden ja rakentajien käyttämiltä mittatiedoilta suurta tarkkuutta.

UAV kuvaus ja 3d laserkeilausta olemme tehneet vuodesta 2004 käytössämme on paras tekniikka. UAV-kartoitus ilmasta käsin lyhentää työaikaa ja mahdollistaa DSM pistepilven ja georeferoidun ortomosaiikin luomisen. Pistepilvestä muodostettua pintamallia käytetään tehokkaasti esimerkiksi suunnittelun pohjana tai tilavuuksien laskennassa.

Kantavuusmittaukset suoritetaan Loadman ja levykuormitus laitteistolla. Näillä varmistetaan että perustukset ovat tehty oikein ja soveltuvat niiden käyttötarkoitukseen. 

Asiakkaamme tarvitsevat meiltä yhä useamman tyyppisiä palveluita. Näitä ovat muun muassa erilaiset kontrollimittaukset, massalaskennat, levykuormituskokeet, kaapelinäytöt, koneohjauksen tukiasemien perustamiset ja niin edelleen.