UAV - LIDAR

Ostromap har erbjudit kartläggningar med drönare sedan 2015, och tekniken utvecklas hela tiden. Mattias Sjöström, mätkonsult, förklarar hur och när UAV används på Ostromap.

Vad är UAV?

UAV är en förkortning av “Unmanned Aerial Vehicle”, vilket kan översättas till obemannad luftfarkost, alltså drönare. Inom lantmäteri innebär UAV att en kamera och/eller laserskanner (lidar) är monterad på en drönare, vilket underlättar och effektiverar kartläggning av stora eller svåråtkomliga ytor.

När används UAV?

UAV är ett mycket smidigt sätt att göra mätningar på. Metoden är tidseffektiv och kan utföras nästan året runt, med undantag för dagar med regn eller hård blåst. UAV möjliggör att man snabbt kan kartlägga stora områden med hög noggrannhet.

Hur fungerar fotogrammetri med UAV i praktiken?

De drönare vi använder är självstyrande och har ett inbyggt GPS-system som gör att den hålls inom önskat område och önskad rutt under flygningen. Planering för terrängarbetet börjar med planering av flygrutt samt signaleringspositioner. Själva flygningen kräver inga andra större förberedelser men vi beaktar alla gällande flygrestriktioner och regler som finns för UAV-flygning. Speciellt i närheten av flygfält finns skilda restriktioner.

När terrängarbetet börjar placeras signalerna (flygkorsen) ut på önskad plats. De kartläggs sedan med vår hand-GPS för att få noggrannare koordinater att binda kartläggningen till. 

Kameran som är fastmonterad tar bilder från olika vinklar på önskad flyghöjd. Bilderna överlappar varandra och mätdatan som samlas in binds till koordinatsystemet, vilket i sin tur formar ett punktmoln som avbildar ytan genom mätning i bilder. Från avbildningen kan vi sedan skapa ett ortofoto, alltså en geometriskt korrekt bild eller en terrängmodell för till exempel beräkning av mängder.

Hur fungerar Laserskanning/LIDAR med UAV i praktiken?

Laserskanning med hjälp av drönare är något som blivit allt vanligare. Genom att använda lasersensorer skannar Lidar-tekniken området med miljontals datapunkter. I Punktmolnet som bildas kan man sedan filtrera onödig information som träd, byggnader m.m. som inte behövs för att göra t.ex. en markmodell. Denna metod är väldigt noggrann och därför också väldigt tidseffektiv.

Hur fungerar Laserskanning/LIDAR med UAV i praktiken?

Laserskanning med hjälp av drönare är något som blivit allt vanligare. Genom att använda lasersensorer skannar Lidar-tekniken området med miljontals datapunkter. I Punktmolnet som bildas kan man sedan filtrera onödig information som träd, byggnader m.m. som inte behövs för att göra t.ex. en markmodell. Denna metod är väldigt noggrann och därför också väldigt tidseffektiv.

 

Vem har nytta av UAV?

UAV används idag till väldigt många olika aktörer. Inom infra-branschen används idag fotogrammetri ofta som komplement vid planering och dokumentation. Det kan exempelvis gälla vanliga överblicksbilder, filmer, 3D-terrängmodeller, volymberäkning eller ett vanligt punktmoln. 

Uppdrag vi utfört med drönare är bland annat kartläggningar av stora markområden som grund för planering av sol- och vindkraftsparker, mängdberäkning av sand- och jordhögar, kartläggningar av deponier samt att komplettera markburen laserskanning med UAV-kartläggningar. 

 

Om du vill veta mer om UAV eller beställa en mätning, ta kontakt:

Fredrik Fagerholm

 

Avdelningschef – Maskinstyrning / UAV

fredrik.fagerholm@ostromap.fi

+358 (0)44 726 6577

SAGRA media, 2024