Sättningsmätningar

Är du orolig över sprickorna i byggnadens sockel, eller misstänker du att hela konstruktionen rör på sig? Ingen fara! Ostromap hjälper dig att ta reda på om din fastighet rör på sig, oavsett om fastigheten är ett egnahemshus eller en speciell konstruktion i samband med en storindustri. Kristoffer Blomqvist och Henrik Aho svarar på några frågor om sättningsmätningar.

Vad är en sättningsmätning?

Sättningsmätningar utförs inte bara för att ta reda på om en konstruktion rörs, utan också på vilket sätt den rörs eller sjunker. Man tar också reda på hur olika faktorer inverkar på sättningen såsom årstider eller vibrationer från en närstående byggplats. För att få en bra bild av hur byggnaden sjunker samt vad som kan påverka sättningen behöver man utföra dessa mätningar under en längre tid.

”Genom att göra uppföljningsmätningar tex. kvartalsvis under en period på två år får man en bra uppfattning om hur konstruktionen rör på sig”, säger Aho.

Sättningsmätningar behövs och de är viktiga

Om en byggnad rör på sig eller sjunker, finns det i dagsläget många olika metoder för att åtgärda detta. Kunskapen om hur just din byggnad rör sig är avgörande när man ska ta ställning till metoder för att åtgärda sättningar eller rörelser.

Om man misstänker rörelser hos en byggnad eller konstruktion vill man reagera så fort som möjligt. 

“En byggnad som sjunker kan ständigt få nya skador i form av sprickor i socklar och fasader, bristande VVS-ledningar eller kärvande dörrar”, berättar Aho.   

 

Hur går mätningarna till?

Mätningarna utförs med precisionsavvägningsinstrument eller totalstation. Första mätningen är alltid en så kallad noll-mätning där man bestämmer jämförelsevärdet för alla uppföljningsmätningar. På konstruktionerna som är under uppföljning monteras fasta tillförlitliga punkter. Monteringen av dessa görs tillsammans och i samtycke med kunden. Efter varje mätning under mätningsperioden rapporteras resultaten, varifrån man enkelt kan tolka på vilket sätt konstruktionen har rört sig, eller om rörelsen har stannat av. 

“Avvägningsinstrumentet som i huvudsak används för dessa mätningar är mycket noggrant, den uppfyller en noggrannhet på 0,3 mm per kilometer”, berättar Blomqvist.

Vem ska jag kontakta?

Misstänker ni att er fastighet är utsatt för rörelser eller sättningar? Kontakta oss så tar vi fram en helhetslösning för er!

Henrik Aho

Försäljnings- och Utvecklingschef

henrik.aho@ostromap.fi

040 490 2087

Sagra media, 2023