Fredrik Fagerholm ny avdelningschef för maskinstyrningsenheten

Kan du berätta lite om din bakgrund?

Jag är utbildad byggare från Optima och har jobbat ca tre och ett halvt år som snickare. Sedan blev jag intresserad av lantmätaryrket och sökte in till lantmäteriteknik vid Novia i Vasa. Jag jobbade då på Ostromap på somrarna och fick anställning på Ostromap när jag utexaminerades 2018. Då var jag främst ute på fält och mätte ända tills början på 2020. Jag började sedan med maskinstyrning. Min byggnadsbakgrund har gett mig stora fördelar i arbetet, eftersom alla termer var bekanta sedan tidigare och jag har sett byggarens sida av projekten.

 

Hur många anställda jobbar på din avdelning för tillfället?

Vi är 5 stycken inklusive jag själv, utspritt på flera kontor. 

 

Hur ser tjänsterna ut inom maskinstyrning? Vad erbjuder ni?

Vi erbjuder modellering för grävmaskinssystem i 2D och 3D, slutdokumentation av mätdata (”As-built”) och mängdberäkningar.

 

Alla jordbyggnadsentreprenörer har nytta av maskinstyrning. Man har otroligt stor nytta av att se landskapet och positioneringen på skärmen i sin grävmaskin. Det är också mycket enklare att föreställa sig hur slutresultatet kommer att se ut med maskinstyrning. Kunden bestämmer själv om de vill ha ritningar i 2D eller 3D. Mängdberäkning kan man ha stor användning av, både innan ett projekt har börjat och i slutskedet när man vill säkerställa sig om materialmängderna och bergsmängderna stämmer överens med den mängd som räknats med under offertförhandlingarna.

 

Användningen av maskinstyrning har blivit mycket populär. Fler och fler projekt kräver att man har maskinstyrningssystem idag. Det är tidseffektivt och kostnadseffektivt att använda maskinstyrning i och med att chauffören själv ser i skärmen när rätt nivå har uppnåtts i förhållande till maskinstyrningsmodellen. Man kan då också direkt spara mätpunkter på de olika konstruktionslagren. Dessa mätpunkter används senare i slutdokumentationen för att visa åt beställaren att t.ex. vägen uppfyller de krav som lagts och att konstruktionslagren är byggda enligt planeringen.

 

Kan du nämna något större projekt ni har haft under det gångna året?

Vi har många projekt för Sundströms Ab Oy inom maskinstyrning. Ett av de största vi medverkat i är projektet för Metsä Group, till vilket vi har gjort många 3D-modeller och mängdberäkningar. 

 

Hur känns det att ha fått tjänsten som avdelningschef?

Det känns bra, även fast jag aldrig sett mig som en ledartyp. Man får styra mycket själv och har mycket ansvar. Största utmaningarna är nog att delegera projekten så att arbetsfördelningen blir jämn och att uppskatta tiden för ett projekt. Allt beror på planeringen.

 

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det är roligt när man får vara med från början av ett projekt och att sedan se slutresultatet i verkligheten. Roligt att se att 3D-modellerna vi varit med och skapat blir något konkret ute på fältet.

 

Vad vill du utveckla med dig själv som avdelningschef och hur vill du utveckla avdelningen?

Det finns alltid mycket man kan utveckla med sig själv. Man vill ju alltid bli en bättre ledare. Man vill kunna känna att man faktiskt uppnår något tillsammans med sin avdelning och att kunderna är nöjda. Jag vill att maskinstyrningsavdelningen ska utvecklas i samma takt som teknologin, det gäller att hänga med i utvecklingen. Jag vill också att de som arbetar på min avdelning ska kunna känna att de vill göra sitt bästa, på samma sätt som jag försöker göra mitt bästa. 

 

Hur kan ni och hur vill ni hjälpa kunderna ännu mer med tjänsterna som din avdelning erbjuder?

En viktig aspekt är att informera om våra tjänster så att kunderna lätt kan se värdet de får av att använda sig av våra tjänster. Med nya kunder som kanske inte använt sig mycket av maskinstyrningssystem tidigare kan vi med hjälp av vår långa erfarenhet skapa rutiner som fungerar från första början, som är lätta att förstå sig på.

 

Hur ska kunden gå till väga när de har ett nytt projekt som ska börja och vill ha med er som samarbetspartner?

Då är det bara att ta kontakt med mig genom en offertförfrågan. Det är bra att ha eventuella ritningar till hands redan vid förfrågan så att processen löper snabbare.

 

Fredrik Fagerholm

Avdelningschef – Maskinstyrning

fredrik.fagerholm@ostromap.fi

044 726 6577

 

SAGRA media, 2022